Téma: vlastivěda

Lyžníci v Karibiku, aneb, Jak jsme se nezabili při bloudění džunglí /
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii /